Javni razpis v okviru izbora operacij “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD” za Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29. leta starosti prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni obliki:

 • Modul 1: Vodenje gledališke skupine /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 2: Lutkovna šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 3: Šola za učitelje plesa – ŠUP /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 4: Šola vodenja otroških folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 5: Šola vodenja odraslih folklornih skupin /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 6: Filmska šola /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 7: Kreativno pisanje dramskih besedil, scenaristika, radijska igra, performans, uprizarjanje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 8: Šola zborovodstva in zborovski menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 9: Inštrumentalna šola in menedžment /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 10: Šola za likovne mentorje /Temeljni področni modul: 80–120 ur/
 • Modul 12A: Komunikacijske kompetence /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/
 • Modul 13: Pravo, ekonomika in upravljanje v kulturi /Dopolnilni področni modul: 40–80 ur/.

Na voljo je 57 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in 10 prostih mest za kandidate in Zahodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru zgoraj navedenih razpisanih modulov.

V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori se lahko vključijo brezposelni mladi:

 • s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60 % : 40 %;
 • starost do vključno 29. let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
 • se ne izobražujejo ali
 • usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
 • imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

Več informacij ter celotna razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Vir: JSKD