Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Dijaki in dijakinje, ki boste v šolskem letu 2021/2022 obiskovali_e 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, lahko oddate vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Vlogo lahko oddate do petka, 24. 9. 2021.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom_injam, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Štipendijo prejmete za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 102,40 EUR.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije