Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. 

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Rok za oddajo vlog je za dijake 9. 9. 2022 in za študente 10. 10. 2022.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije