Javni razpis za financiranje štipendij ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor):

  1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine;
  2. s področja glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene.

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki:

  • ima status  rednega študenta za polni študijski čas, z obliko študija “full-time” študij (študij s polno študijsko obremenitvijo);
  • od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, s statusom upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini.

Rok za prijavo je 20. 5. 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.