Javni razpis za financiranje štipendij ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic EU s pričetkom v študijskem letu 2019/20

Predmet razpisa so štipendije za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki:

  • se izobražuje na področju umetnosti, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta navedenem v razpisni dokumentaciji in se prijavlja za štipendijo za podiplomski študij z javno veljavnostjo ali izpopolnjevanje v državah izven EU,
  • je rojen leta 1984 ali mlajši,
  • ima status študenta za polni študijski čas, študenta z obliko študija “full-time” študij (študij s polno študijsko obremenitvijo) in v študijskem letu 2019/20 nima statusa absolventa oziroma enakovrednega statusa;
  • izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Prijave sprejemajo do 20. 5. 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.