Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2020/21

Predmet razpisa so štipendije za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.

Prijavitelj mora imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija.

Rok prijave je 31. 8. 2020.

Več informacij lahko najdete tukaj.