Javni razpis za izbor kulturnih projektov (delovnih štipendij) na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje delovnih štipendij na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo samozaposleni v kulturi, ki delujejo na razpisnem področju intermedijskih umetnosti, prejeli in izvedli v letu 2019.

Namen delovne štipendije je spodbujanje ustvarjalnega, raziskovalnega in samoizobraževalnega dela ter s tem povezane mobilnosti posebej nadarjenih intermedijskih ustvarjalcev, brez odvisnosti od neposredne izvedbe konkretnih projektov. Vrednost sofinancirane delovne štipendije je 6.000 EUR. Delovna štipendija ni namenjena neposredni umetniški produkciji, lahko pa je posredno priprava nanjo, če je to utemeljeno z zahtevnostjo projekta. Delovna štipendija ni namenjena modifikacijam že izvedenih projektov.

Na razpis se lahko prijavijo samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave razpisa in do zaključka projekta v koledarskem letu 2019 vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu (na področju intermedijskih umetnosti). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 21. 1. 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.