Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti in delovnih štipendij za leto 2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti in delovnih štipendij za leto 2017.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na naslednjih področjih knjige:

  • mobilnost v tujini (M),
  • delovne štipendije (DŠ) za literarne kritike in urednike knjižnih del.

JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

Mobilnost v tujini (M):

  • neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, ter založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del,
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku,
  • spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov ali urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ dva projekta posamičnega prijavitelja.

Delovne štipendije (DŠ) za literarne kritike in urednike knjižnih del:

  • neposredna podpora literarnim kritikom in urednikom knjižnih del, ki imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca ali samostojnega podjetnika na področju kulture.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja dodelila tri delovne štipendije.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki jo najdete tukaj.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Rok za oddajo vlog je 26. 4. 2017.

Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Javna agencija za knjigo RS