Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige ter Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila objavlja “Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2017”.

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu. Knjižnično nadomestilo se ob podeljevanju štipendij za ustvarjalnost, ki so predmet tega javnega razpisa, izvaja tudi v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del, kar pa ni predmet tega javnega razpisa.

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo:

  • leposlovje,
  • prevajanje,
  • ilustracija in fotografija,
  • glasba in
  • avdiovizualno področje.

Rok za prijavo je 18. 8. 2017.

Več o pogojih razpisa najdete tukaj.