Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022

Na podlagi sklenjenega memoranduma Japonsko združenje za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science) vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2022 je Sloveniji namenjena ena štipendija.

Kandidati se na javni razpis lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

Podoktorska raziskovalna štipendija je namenjena slovenskim podoktorskim kandidatom, pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat so:

  • ima državljanstvo Republike Slovenije,
  • ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave),
  • če mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS