Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem

Na podlagi memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.

Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah.

Subjekti se na javni razpis lahko prijavijo za katero koli znanstveno področje. Raziskovalno delo na Japonskem se lahko začne kadarkoli od 1. aprila 2018 do 30. novembra 2018. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:

  • ima državljanstvo Republike Slovenije,
  • ima doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijav),
  • prijavitelj, ki mu je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne more ponovno kandidirati,
  • priložiti mora pisno soglasje japonskega mentorja in japonske institucije o programu raziskovanja oziroma raziskovalnega dela na Japonskem.

Rok prijave je 1. 3. 2018.

Več informacij najdete tukaj.