Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2021

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2021.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na najmanj 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021. 

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije