Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za usposabljanje ali izobraževanje v tujini

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini – v državah članicah EU, razen v Republiki Sloveniji – za specializirane poklice v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu. 

Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju. Na razpis se lahko prijavijo mladi, stari do vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1991), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). 

Rok za prijavo je 7. 7. 2020 do 23.59. 

Več informacij lahko najdete tukaj.