Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2021/2022

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2021 in 31. 10. 2022, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne sme biti starejši od vključno 29 let.

Več informacij o štipendiranju je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS