Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 10. 2023, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.

Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne sme biti starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1993), izobraževalni obisk v tujini ne sme temeljiti na katerem izmed evropskih programov mobilnosti, v času štipendiranja ne sme biti upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev ali Erasmus štipendije.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS