Konferenca: “Še ena konferenca o uporabi drog med mladimi?”

Z namenom izpostavitve pomena skupnostnega dela in sodelovanja pri delu z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi, ste vabljeni na konferenco z naslovom “Še ena konferenca o uporabi drog med mladimi? – Povezovanje kot ključni dejavnik uspešnega dela z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi”.

Konferenca bo potekala v četrtek, 9. 11. 2017 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

Cilji konference:

    • predstaviti različne vidike uporabe drog med mladimi ter jo umestiti v širši družbeni kontekst,
    • predstaviti uspešne domače in tuje pristope pri delu z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi,
    • prepoznati ovire, ki se pojavijo pri skupnostnem delu z mladimi in oblikovati predloge za odpravljanje le-teh,
    • iskanje možnosti za skupna sodelovanja ter oblikovanje predlogov za nadgradnjo in razvoj novih pristopov na področju uporabe drog (tako dovoljenih kot nedovoljenih) med mladimi.

Poleg domačih strokovnjakov bosta na konferenci svoje izkušnje predstavila tudi dva strokovnjaka iz tujine. Kees Mos (Nizozemska) bo predstavil multidimenzionalno družinsko terapijo, ki se je v številnih državah izkazala kot zelo uspešna celostna metoda pri delu z mladostniki, ki imajo težave in uporabljajo psihoaktivne snovi, ter njihovimi družinami. Harvey Milkman (ZDA) pa nam bo predstavil ozadje in temelje preventivnega modela, s pomočjo katerega so na Islandiji in v mnogih drugih državah ter posameznih mestih uspešno zmanjšali težave, povezane z uporabo drog med mladimi.

Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 25 EUR za zaposlene, 10 EUR za študente/dijake, za brezposelne je udeležba brezplačna. V kotizacijo je vključen vstop na konferenco in pogostitev ob odmorih. Rok za plačilo kotizacije je 30. oktober 2017.

Na konferenco se lahko prijavite do 29. oktobra 2017. Prijavite se tukaj.

Program najdete tukaj.