Mednarodna šola politične ekologije 2020

Društvo Focus sporoča, da bo med 29. 6. in 3. 7. 2020 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani organizirana mednarodna šola politične ekologije 2020 “Novi koncepti pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev”.

Mednarodna šola je namenjena teoretikom, praktikom, aktivistom in vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja zanimajo. Poletna šola ponuja prostor za razpravo in razmišljanje o alternativnih rešitvah za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja, h kateremu nas ženejo večplastne krize okolja in družbe.

Naslovljene bodo teme države in demokracije, energije in prometa, potrošnje in proizvodnje ter raba zemlje.

Več informacij lahko najdete tukaj.