Mednarodno usposabljanje v Španiji

PiNA Terminal išče dva/-e kandidata/-ki za udeležbo na mednarodnem usposabljanju »Draw it yourself: graphic facilitation« s poudarkom na razvoju komunikacijskih kompetenc z uporabo vizualnih orodij. Usposabljanje bo potekalo od 9. do 15. oktobra 2017, v Lorci, v Španiji.

Glavni cilj projekta je pri udeležencih spodbuditi razvoj kompetenc vizualnega komuniciranja za podporo učnih procesov z uporabo vizualnih orodij in metodologij neformalnega izobraževanja.

Udeleženci (se) bodo na usposabljanju:

  • razvijali vizualno razmišljanje,
  • učili, kako skicirati in sporočati ideje in koncepte z grafičnim gradivom,
  • zvedeli več o tem, kako pri mladih spodbujati uporabo vizualnih orodij,
  • razvijali ustvarjalnost in se učili, kako k temu spodbuditi tudi druge.

Na usposabljanje se lahko prijavite tukaj. Prijave so mogoče do 28. avgusta 2017.

Več informacij o usposabljanju pa najdete tukaj.