Mladinska izmenjava Cha.lle.NGE!

V okviru programa mednarodnih priložnosti za mlade ERASMUS+ bo od 1. 9. 2017 do 9. 9. 2017 potekala izmenjava CHALLENGE v Italiji. Namenjena je vsem mladim starim od 16 do 18 let, ki se zavedajo pomena aktivne participacije in vpliva tovrstnih aktivnosti na lokalno okolje. Na izmenjavi bodo sodelovali mladi iz Italije, Nizozemske, Portugalske, Grčije in Slovenije. Skupaj boste odkrivali raznolikost omenjenih držav, spoznavali tipično hrano in druge značilnosti ter bili del mednarodne izkušnje.

Če se želite udeležiti izmenjave, pošljite kratko motivacijsko pismo do 22. 5. 2017 na naslov international@nefiks.si.