Mladinska izmenjava “Real Love & True Utopia. 1968 revisited”

Socialna akademija vabi 5 mladih, starih od 16 do 21 let, da se jim pridružijo na mladinski izmenjavi, kjer jih čaka pregled dogajanja t.i. “gibanj l. 1968” ter njihov dandanašnji vpliv. Skozi prizmo ljubezni in spolnosti se bo dotaknila tako političnih tem kot socialnih utopij, na nacionalni in regionalni ravni.

Tematiki ljubezni in spolnosti skupaj z vsemi svojimi odtenki se zdita tako vseprisotni, da ju pogosto imamo že kar za kliše.

V kontrastu z današnjim klišejem sta bili tematiki ljubezni in spolnosti v gibanjih konec 60. let 20. stoletja videni kot pot k individualni in kolektivni emancipaciji, k revoluciji miselnosti in družbe. Kritika družbenih tabujev in socialnih norm se seveda ponavlja tudi v današnjem času, z gibanjem #MeToo, vse glasnejšim govorom o poliamoriji ter razvejanimi diskurzi o pornografiji.

Dandanašnja gibanja kažejo, kar so vedeli že v 60. letih – da intimnost nikoli ni samo privatna stvar, ampak močno povezana z idejami družbe o spolu, razporeditvijo moči, individualizmom in celo ekonomijo neoliberalizma.

Kakšen in kolikšen vpliv gibanj iz poznih 60. let so čutili v Franciji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Portugalskem, v Romuniji, Španiji, Nemčiji ter v Sloveniji?

Mladinska izmenjava je sestavljena iz dveh delov:

  1. del: 24. 5. do 3. 6. v mestu Weimar v Nemčiji
  2. del: 7. 10. do 17. 10. v Kalamati, Grčija

Več informacij o izmenjavi in prijavnico najdete tukaj.