MUNLAWS 2018: pravne in diplomatske debate o aktualnih svetovnih temah

MUNLAWS 2018 je tridnevna konferenca, namenjena dijakom in študentom, ki bo letos med 26. in 28. oktobrom 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala že 6. zapored.

MUNLAWS 2018 predstavlja izjemno priložnost za udejstvovanje v pravnih in diplomatskih debatah o aktualnih svetovnih temah, in sicer kar v 6 odborih: NATO, Varnostni svet, Svet za človekove pravice, Konferenca držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji, Meddržavno sodišče in Stalno arbitražno sodišče.

Rok za prijavo je 15. september 2018.

Zainteresirani za sodelovanje najdete več informacij na spletnem portalu, ki ga najdete tukaj.