Na voljo so štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, še na voljo.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov v obdobju od 1. 10. 2016 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2017. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

Zadnji rok za prijavo je 30. 9. 2017.

Dodatne informacije je možno v času uradnih ur dobiti osebno na naslovu sklada ali telefonsko na 01 43 45 893 ali minka.glinsek@sklad-kadri.si.

Vse informacije glede razpisa najdete tukaj.