Nadaljnje prejemanje štipendije za deficitarne poklice

Dijaki, ki štipendijo prejemajo od šolskega leta 2015/2016 morajo oddati vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije. Dijakom, ki so štipendisti od 2016/2017 in 2017/2018 pa vloge ni treba oddati.
Dijaki, ki so pridobili štipendijo za deficitarne poklice na podlagi 198. javnega razpisa v šolskem letu 2015/2016, morajo oddati vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije za šolsko leto 2018/2019, najpozneje do 31. 8. 2018.

Dijakom, ki pa so pridobili štipendijo za deficitarne poklice na podlagi 210. javnega razpisa v šolskem letu 2016/2017 in na podlagi 230. javnega razpisa v šolskem letu 2017/2018, je bila pravica do štipendije dodeljena za celotno izobraževalno obdobje. Sklad bo podatke o vpisu za šolsko leto 2017/2018 pridobil po uradni dolžnosti iz uradne evidence, zato štipendistom ni treba pošiljati potrdila o vpisu, spričevala ali vloge na sklad.

Vloga je na voljo tukaj.