Objavljen je Fulbright natečaj

Fulbright program nudi doktorskim študentom in doktorjem znanosti možnost raziskovanja v ZDA. 

Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je na svoji spletni strani objavilo Fulbright natečaj za raziskovalno gostovanje v ZDA in sicer za gostovanje:

  • doktorskih študentov v trajanju 9 mesecev (2 semestra) in
  • doktorjev znanosti v trajanju 4-5 mesecev (1 semester).

Natečaj je odprt za vse znanstvene discipline, rok za vložitev vloge pa je 7. 7. 2018.

Pogoji, postopek prijave ter vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani Veleposlaništva ZDA.

Izbrani kandidati bodo lahko, poleg sredstev iz tega natečaja, del sredstev lahko pridobili tudi preko razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.