Objavljeni so razpisi za štipendije Ad futura

Sklad je v decembru objavil javne razpise štipendijskih programov Ad futura, z izjemo enega, ki je bil objavljen novembra. Programi so namenjeni spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev iz Slovenije v tujino in iz tujine v Slovenijo.

Namen štipendijskih programov Ad futura je izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva s prenosom znanja in dobrih praks iz tujine v Slovenijo. Študenti z izkušnjo mobilnosti v tujini izstopajo na trgu dela, saj v tujini okrepijo znanje enega ali celo več jezikov, poleg tega pa se v času mobilnosti tudi osebnostno kalijo.

Poleg tega pridobijo tudi medkulturne kompetence, komunikacijske spretnosti, izjemno socialno mrežo in mnoge druge izkušnje. Ob tem velja omeniti tudi specifična področja oziroma smeri študija, ki v Sloveniji niso na voljo, v tujini pa. Izobraževanje v tujini tako omogoča mladim, da se v Slovenijo vrnejo s povsem novimi znanji in izkušnjami, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko pomembno prispevali h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Republike Slovenije.

Sklad z razpisi podpira tudi študijsko mobilnost tujcev v Slovenijo z namenom izmenjave kulturnih vrednot, znanja in poglobljenega sodelovanja na področju izobraževanja ter družbeno-gospodarskega partnerstva med Slovenijo in tujino.

Več informacij o o štipendijskih programih najdete tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije