Oddaja vlog za štipendijo za deficitarne poklice

Si dijak 1. letnika srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražuješ za deficitarni poklic? Pohiti! Le še do 20. septembra je čas, da oddaš vlogo za štipendijo za deficitarne poklice.

Štipendijo za deficitarne poklice lahko na novo pridobite dijaki/nje, ki v šolskem letu 2019/2020 obiskujete 1. letnik  in se izobražujete  na srednjem poklicnem izobraževanju.

Pomembne informacije:

  • podelili bodo do 1000 štipendij v višini 102,40 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanja,
  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine,
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo,
  • štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo,
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

V kolikor bodo prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi naslednjih meril:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.  

Dijaki lahko vlogo oddate do vključno 20. septembra 2019. Vlogo lahko osebno ali po pošti (svetujemo priporočeno pošiljanje) oddajte na sklad.  
 
Vlogo, razpis in ostale informacije najdete tukaj.