Odprt razpis za štipendijo Gianfranco Martini 2017

Objavljen je razpis za štipendijo Gianfranca Martinija za leto 2017, ki jo je objavila ALDA. Razpis za prijavo je odprt za univerzitetne študente in raziskovalce, ki so vključeni v študijsko delo ali projekt, ki se ukvarja s tematiko lokalne demokracije, vključevanjem civilne družbe in/ali med-etničnega dialoga. Namen je pridobiti visoko kakovostno akademsko raziskavo in analizo na področju aktivnosti združenja ALDA, ki bi razvijalo nadaljnje strategije na to tematiko.

Višina šolnine bo določena s strani upravnega odbora ALDA v okviru sprejetja letnega predloga proračuna. Znesek, ki je na voljo za leto 2017 je 3,000 EUR.

Izbrane bodo prijave na podlagi naslednjih meril:

  • izvirnost in inovativnost predloga,
  • pravočasnost in ustreznost raziskave,
  • jasna opredelitev in oblikovanje ciljev raziskovalnega projekta in kako bo izvajan,
  • ustreznost za ALDA na področju lokalne demokracije, vključevanja civilne družbe in med-etničnega dialoga,
  • raziskava, ki gradi povezavo med teorijo in prakso.

Prijavite se lahko do 16. 4. 2017.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: ALDA