Odprte so prijave na CEEPUS program za študijske izmenjave 2023/2024

Cmepius obvešča, da je CEEPUS, program za študijske izmenjave študentov in profesorjev, odprl platformo za prijavo izmenjav za akademsko leto 2023/24.

Cilj programa CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

Osnovni pogoji za študente in študentke so

  • končana dva semestra študija
  • redni vpis na visokošolsko institucijo v eni izmed držav CEEPUS
  • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični instituciji
  • študenti na prvi in drugi stopnji lahko za časa svojega študija zaprosijo za največ 10 mesecev, doktorski študenti nimajo omejitev
  • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja

Prijavni rok za zimski semester je 15. 6. 2023, za letni semester pa 30. 10. 2023.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS