PiNA išče udeležence za mednarodni seminar v Grčiji: moda, podjetništvo in mladinsko delo

Seminar bo ponujal:

  • Zanje o novih trendih mladinskega dela na področju mode,
  • informacije, kako povezati nove trende z znanji na področju podjetnosti in podjetništva,
  • prostor za nadgradnjo kompetenc in veščin udeležencev na področju mode in mladinskega dela,
  • prostor za izmenjavo idej, izkušenj in razvijanje akcijskih načrtov.

Temeljil bo na metodah neformalnega učenja: simulacijske aktivnosti, razprave, študije primerov, zgodbarjenje (storytelling), delavnice. Od udeleženk/-cev se pričakuje, da razvijejo lastne metode dela ter sposobnost krepitve in spodbujanja podjetniške naravnanosti skozi analizo potreb na trgu in potreb mladih na področju mode.

Profil udeleženk/-cev: mladinske/-i delavke/-ci, aktivni mladiz izkušnjami pri izvajanju izobraževalnih programov za mlade, spredhodnimi delavnimi izkušnjami v NGO sektorju na področju mladine, željni znanja ali z izkušnjami na področju modne industrije, pripravljeni na aktivno participacijo na seminarju, pripravljeni na uporabo pridobljenega znanja po zaključku seminarja, z dobrim znanjem na področju IKT, z dobrim znanjem angleškega jezika.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženka/-ec krije del potnih stroškov, ter 30 € prijavnine. Namestitev, organizacijo in prehrano krije gostiteljska organizacija.

Zainteresirani/-e pošljite izpolnjeno prijavnico v angleškem jeziku na terminal@pina.si do vključno 19. 4. 2017. V zadevo e-sporočila napišite E.L.A., datoteko pa poimenujte ime_priimek.doc.

Več informacij o usposabljanju najdete tukaj.

Vir: PiNA