PiNA Terminal išče udeleženke/-ce za mladinsko izmenjavo na Siciliji

Iščejo 7 kandidatov/-k za udeležbo na mednarodni mladinski izmenjavi na temo enakost spolov, ki bo v Palermu na Siciliji v Italiji, od 17. do 24. 10. 2018.

Srečanja se bo udeležilo skupaj 28 udeleženk/-cev iz Italije, Hrvaške, Latvije in Slovenije.

Projekt se osredotoča na potrebo po identificiranju oblik komuniciranja, ki spodbujajo (ne)enakosti med spoloma, in odpira razpravo o vlogi žensk v medijih.

Mladinska izmenjava je namenjena:

  • spodbujanju samospoznavanja, z osvetlitvijo razlik med spoloma in med posamezniki,
  • odprtju pogovora o patriarhalni in mačistični kulturi in njenem vplivu na vlogo žensk in moških v družbi,
  • spodbujanju enakosti med spoloma in enakomerno zastopanost obeh spolov,
  • uporabi neformalnega učenja kot orodja za naslavljanje geografskih in kulturnih razlik.

Vodja skupine se bo med 19. in 20. septembrom 2018 (potuje se 18. in 21.9.) udeležil/-a pripravljalnega srečanja, ki bo prav tako v Palermu. Sestanek je namenjen spoznavanju partnerjev in projekta, usklajevanju programa ter obisku lokacije, kjer se bo izmenjava odvijala. Stroški potovanja, hrane in namestitve so kriti s strani projekta.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženka/-ec krije 30 € prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške (275€), razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano krije gostiteljska organizacija.

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 29. julija 2018. Za dodatne informacije so vam na voljo na terminal@pina.si.

Več informacij najdete tukaj.