Podaljšan rok prijave za oddajo vlog za štipendije Rotary kluba!

Rotary klub Ljubljana razpisuje nagradno štipendijo za šolsko leto 2017 / 2018. Z nagradnimi štipendijami želijo spodbujati uspešen študij in raziskovalno ter razvojno delo mladih v Ljubljani ali na priznanih visokošolskih ustanovah v tujini.

Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je negovanje etičnih in moralnih načel ter razvijanje kulturnih in ustvarjalnih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru. Štipendije podelijo nadpovprečno uspešnim in nadarjenim dijakom in študentom, nagrada pa je namenjena spodbujanju študija in kakovosti dela mladih na poti k visoko strokovnim znanjem.

Prednost pri podelitvi nagradne štipendije bodo imeli študentje, ki izpolnjujejo splošne pogoje za podelitev in ki nameravajo svoja znanja izpopolnjevati na podiplomskem študiju. Višina nagradne štipendije bo določena po zmožnostih kluba ter upoštevaje predvideno višino študijske šolnine.

Rok za oddajo prijav je podaljšan do 30. 6. 2017.

Pogoje za oddajo vloge najdete tukaj.

Več o Rotary klubu pa tukaj.