Predstavitev smernic za enakost spolov v kulturi

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk je leta 2020 oblikovalo Smernice za enakost spolov v kulturi, strateški dokument, namenjen državnim institucijam, lokalnim samoupravam, javnim zavodom, nevladnim organizacijam ter delavkam in delavcem v kulturi.

Dokument obsega merila in ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov na vseh naštetih ravneh, zajema pa tudi kulturno-umetnostno vzgojo kot presečišče med kulturo ter vzgojo in izobraževanjem.

V organizaciji Filozofske fakultete in Mesta žensk bo v ponedeljek, 14. marca 2022,ob 17.00 na Filozofski fakulteti potekala predstavitev Smernic. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Mesto žensk