Priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji

V okviru projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES se odpira priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji. Delovno-učna izkušnja v tujini bo omogočena 240 brezposelnim iskalcem zaposlitve od 18. do 35. leta starosti, vsem ki niste vključeni v formalno izobraževanje in se ne usposabljate.

Letos se bo prvih 20 kandidatov in kandidatk udeležilo 6-mesečnega programa. Program je usmerjen v izboljšanje konkretnega znanja in veščin udeležencev, s tem pa tudi njihovih zaposlitvenih možnosti. Izvajati se bo začel predvidoma 20. 6. 2017, stroški mobilnosti udeležencev pa bodo v celoti financirani iz sredstev projekta.

Če se želite prijaviti pošljite življenjepis (CV) v Europass obliki in motivacijsko pismo v slovenskem jeziku na: matej.molan@ess.gov.si. V življenjepisu obvezno navedite vaše znanje tujih jezikov. V motivacijskem pismu opredelite tudi tri delovna področja po pomembnosti, na katerih bi želeli opravljati usposabljanje.

Prijavite se lahko do 21. 5. 2017.

Več informacij najdete tukaj.