Program Obama fundation

The Obama Foundation Scholars program je obsežen učni načrt, ki ponuja mladim iz ZDA in sveta pridobiti izkušnje na področju vodenja v javnem ali nevladnem sektorju.

Program išče mlade, ki so na prelomni točki v karieri, so aktivni na področju trajnostne družbe, iščejo rešitve za skupno dobro ter imajo izkušnje z vladnim, nevladnim in javnim delom. Program izoblikuje bodoče voditelje, ki so zavezani sodelovanju pri reševanju najbolj perečih izzivov našega časa, s čimer se bo ustvarila globalna mreža posameznikov, vključenih v program. 

Program traja eno leto in je namenjen dopolnitvam zadnjemu letu študija. Odvija se na Univerzi v Chicagu.

Po končanem programu bodo posamezniki opremljeni z osebnim načrtom, ki bo aplikativen na njihovo domače okolje ter pozitivno vplival na lokalno skupnost.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Obama foundation