Program Rising Startup Spain

Rising Startup Spain program je namenjen start-upom v začetni fazi in traja do devet mesecev.

Program ponuja naslednje podporne storitve:

  • brezplačen delovni prostor v Madridu in Barceloni,
  • nagradni sklad v višini 10.000 EUR za kritje začetnih stroškov,
  • lažji dostop do vizumov in dovoljenj za bivanje,
  • mentorstvo, ki pomaga pri povezovanju s potencialnimi investitorji.

Prijave sprejemajo do ponedeljka, 31. julija 2017!

Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij pa najdete tukaj.