Projekt PreseNEETi se

Na Mladinskem svetu Slovenije so pričeli z izvajanjem projekta PreseNEETi se, s katerim želijo opolnomočiti in socialno aktivirati osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) na trg dela in v družbeno okolje.

Vzpostavljene bodo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočilo do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva ali zaposlitve in da se bodo aktivno vključili v lokalno skupnost. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim bo nudena pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stiskah.

V projekt bo vključenih 30 oseb NEET starih med 15 in 29 let, ki niso ne vključeni v izobraževanje in ne na trg dela. Fokusni intervjuji bodo potekali konec julija.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije