Razpis – Izbor kandidatov za Shadowing programme

Želite en dan preživeti z vpogledom v delovanje Organizacije združenih narodov (OZN) na Dunaju? Shadowing programme podiplomskim študentom, ki jih zanima delovanje OZN, omogoča, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN. Program organizira Informacijska služba ZN (United Nations Information Service, UNIS) na Dunaju v sodelovanju z agencijami in organizacijami ZN s sedežem na Dunaju. Cilj programa je obeležiti dan ZN, ki je 24. oktobra.

Za sodelovanje v programu se lahko prijavijo podiplomski študenti katerega koli univerzitetnega programa, stari do vključno 29 let, ki imajo slovensko državljanstvo. Program se bo izvajal en dan med 26. oktobrom in 24. novembrom 2017 na Dunajskem mednarodnem centru oziroma Uradu ZN na Dunaju. Sodelujoči bodo en delovni dan spremljali zaposlenega v OZN. Izbrani kandidati bodo pred programom povabljeni na brezplačen voden ogled Dunajskega mednarodnega centra, kjer bodo izvedeli več o ZN na Dunaju.

Izbrani kandidati morajo biti časovno prilagodljivi v času izvajanja programa, saj bo točen datum obiska na Dunaju določen naknadno glede na razpoložljivost zaposlenih pri OZN, ki sodelujejo v programu. Organizator razpisa krije potne stroške in stroške prehrane za en dan na Dunaju v obliki pavšalnega zneska 75,00 evrov.

Če želite sodelovati v programu, se do 8. avgusta 2017 prijavite preko elektronske pošte info@unaslovenia.org

Za prijavo pošljite naslednje informacije:

  • ime in priimek,
  • mobilno telefonsko številko,
  • e-poštni naslov,
  • smer študija,
  • univerza,
  • interesno področje,
  • naziv agencije ali organizacije, kjer želite preživeti en delovni dan (glejte poglavje »O Združenih narodih na Dunaju«),
  • motivacijo za sodelovanje v »Shadowing Programme« (do 100 besed v slovenskem in angleškem jeziku).

Za nadaljnje informacije se obrnite na Društvo za Združene narode za Slovenijo (info@unaslovenia.org ali tel. št. 040 569 001).