Razpis štipendij za nadarjene dijake in študente

V petek, 13. 7. 2018, je bil objavljen razpis štipendij Mestne občine Ljubljana za nadarjene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto 2018/19.

Razpisanih je 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, in sicer:

 • 16 štipendij za dijake,
 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji,
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji,
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji od vključno 2. letnika,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji od vključno 1. letnika,
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 3. avgusta 2018 do izteka roka za prijavo.

Rok za oddajo prijav z vsemi potrebnimi dokazili:

 • 5. september 2018 (za dijake),
 • 5. oktober 2018 (za študente).

Več o razpisu najdete tukaj.