Razpis strokovnih štipendij za študente_ke

CONA razpisuje strokovne štipendije za študente_ke višjih letnikov.

Štipendije so razpisane za študente_ke na:

  • Akademije za glasbo,
  • Akademije za umetnost v Novi gorici, umetniške akademije za glasbo, zvok in nove medije,
  • IAM, Visoke šole za multimedije,
  • Filozofske fakultete, Oddelka za muzikologijo
  • Biotehniške fakultete, Oddelka za biologijo (krajinska arhitektura, ekologija in biodiverziteta)

Namen štipendije je popularizacija in razširjanje medvrstne zvočne umetnosti, umetnosti, ki raziskuje odnose in sporazumevanje zunaj posamezne biološke vrste. Štipendija podpira tudi raziskovanje, usmerjeno v nova dognanja na področju zvoka, sporazumevanja med vrstami in medvrstnega sožitja ter spodbuja inovacije na področju zvočne umetnosti narave in človeka.

Izbrani kandidat_ka mora poznati in gojiti interes za glasbeno in zvočno umetnost. Prednost bodo imeli kandidati_ke z zaključeno vsaj nižjo glasbeno šolo (instrument/glas). Kandidat_ka mora vlogi priložiti motivacijsko pismo in CV, iz katerega bo razviden interes in raziskovalni potencial posameznika_ce.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Zavod CONA