Razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov 2023/2024

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/2024.

Namen javnega razpisa je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Na javni razpis se je mogoče prijaviti do 24. 8. 2023. Prijavo lahko odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • bo v študijskem letu 2023/2024 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke javnega razpisa,
  • ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
  • hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
  • bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas prejemanja štipendije izpolnjevati pogoje javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija dodeljena. Štipendist bo upravičen do nadaljnjega prejemanje štipendije, če bo v vsakem naslednjem študijskem letu izpolnjeval pogoje za štipendiranje, določene v javnem razpisu, in ministrstvu predloži dokazilo, da ima status študenta.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mlad.si