Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Eurofound

Pripravništvo ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem okolju.

Eurofound zagotavlja informacije, nasvete in strokovno znanje o delovnih pogojih in trajnostnem delu, odnosih med delodajalci in delojemalci, socialnem dialogu, zaposlovanju in trgih dela ter življenjskih razmerah. Cilj Eurofounda je podpirati institucije, organe in agencije EU, države članice in socialne partnerje pri oblikovanju in izvajanju socialnih politik in politik zaposlovanja ter spodbujati socialni dialog na podlagi primerjalnih informacij, raziskav in analiz.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • so državljani ene od držav članic EU;
  • diploma o pridobljeni visokošolski izobrazbi;
  • dobro obvladajo vsaj dva uradna jezika EU, od katerih je eden angleščina.

Eurofound išče pripravnike različnih profilov, ki bi delali pod okriljem:

  • Raziskovalnega oddelka A: Delovno življenje – Odnosi med delodajalci in delavci
  • Raziskovalnega oddelka A: Delovno življenje – Delovni pogoji in trajnostno delo
  • Raziskovalnega oddelka B: Zaposlovanje – Evropski monitor prestrukturiranja
  • Raziskovalnega oddelka B: Zaposlovanje – Spremljanje sprememb
  • Raziskovalnega oddelka C: Socialne politike – Konvergenca in socialna kohezija
  • Raziskovalnega oddelka C: Socialne politike – Življenjski pogoji in kvaliteta življenja

Več informacij najdete tukaj.

Rok za prijavo se izteče 15. marca 2022.

Vir: Mlad.si