Razpis za štipendije Milana Lenarčiča

Uprava Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana razpisuje štipendije za študijsko leto 2020/2021.

Štipendije so namenjene študentom_kam Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti_ke s povprečno oceno najmanj 9,0 na predhodni stopnji študija.

Štipendija ustanove je namenjena kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih.

Kandidati_ke morajo vlogo za dodelitev štipendije (podpisan prijavni obrazec skupaj z zahtevanimi dokazili) poslati do vključno ponedeljka, 15. 6. 2020.

Več informacij je na voljo tukaj.