Razpis za štipendije za deficitarne poklice

Do vključno 20. septembra 2017 lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 prvič obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ni več merilo za pridobitev štipendije.

Pomembne informacije:

  • Podelili bodo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanja,
  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine,
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo,
  • štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo,
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

V kolikor bodo prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi sledečih meril:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Vse pomembne informacije v zvezi z razpisom najdete tukaj.

Za nadaljnje prejemanje štipendije za deficitarne poklice za dijake, ki so štipendijo pridobili že v letu 2015/2016 (vloga je potrebna) pa je rok oddaje vlog do 31. 8. 2017. Vse potrebne informacije najdete tukaj.

Za nadaljnje prejemanje štipendije za deficitarne poklice za dijake, ki so štipendijo pridobili v letu 2016/2017 vlog ni potrebno oddajati, saj je bila štipendija dodeljena za celotno izobraževalno obdobje. Več informacij najdete tukaj.