Razpis za študijsko prakso SHOUT

Teološka fakulteta, partnerica na projektu SHOUT obvešča, da so možne prijave na Razpis za študijsko prakso SHOUT, ki jo lahko študenti družboslovnih in humanističnih smeri študija, stari med 18 in 35 let, opravijo med 1. 3. in 30. 8. 2022. 

Projekt SHOUT sestavlja 13 partnerjev iz 7 evropskih držav; 4 univerze (Univerza v Vilniusu, Univerza v Splitu, Univerza v Apuliji, Univerza v Ljubljani), 6 malih in srednje velikih podjetij (GiGNemčija , CSI Ciper,, eRevalue Združeno Kraljestvo, CHF Združeno Kraljestvo, INOVA+Portugalska) ter 3 nevladne organizacije (Oxfam Italija, IDOP Hrvaška, KMOP Grčija).

Namen projekta SHOUT je okrepiti in spodbuditi razvoj inovativnih rešitev za preoblikovanje visokošolskih, malih in srednje velikih podjetij ter nevladnih organizacijah pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Razpis SHOUT je namenjen študentom družboslovnih ved in humanistike, tako da jim omogoči opravljanje šest tedenske študijske prakse doma ali v tujini, v podjetjih, institucijah ali organizacijah, ki sledijo ciljem trajnostnega razvoja. Prijave lahko oddajo študenti, ki imajo status študenta na Univerzi v Ljubljani v času opravljanja študijske prakse SHOUT in so vpisani v študijski program s področja družboslovnih ved in humanistike.

Prijava na razpis je mogoča od 1. 3. 2022 do 30. 8. 2022 oziroma do zapolnjenega števila prostih mest (15 mest za študentsko prakso v Sloveniji, 15 mest za študentsko prakso v tujini). Upravičeno obdobje izvajanje mobilnosti je med 14. 3. 2022 in 15. 9. 2022.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje