Razpis za uvrstitev na ožji seznam kandidatov (“shortlist”) za opravljanje plačanega pripravništva v Evropskem patentnem uradu (EPO) – 2019/20

Univerza v Ljubljani je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office, v nadaljevanju: EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program.

Sodelovanje v programu Univerzi v Ljubljani omogoča, da EPO do 31. marca 2019 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga osem najustreznejših kandidatov (pet s področja naravoslovja in tehnike, tri s področja humanistike in družboslovja), ki so (bodoči) diplomanti magistrskega študija ustreznih smeri UL.

Predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu, je september 2019.

Rok za prijavo je 19. marec 2019, ostale informacije o prijavi in razpisu najdete tukaj.