Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020

Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov , med njimi 20 štiriletnih. Izjema je skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki ostaja triletni.

Kandidat je dolžan do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo/njuno pisno soglasje in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis v doktorske študijske programe se izvede najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.