Seminar o trajnostnem urejanju prostora: Javni prostor

Mreža za prostor vabi na seminar o trajnostnem urejanju prostora, tokrat na temo javnega prostora.

Javni prostor je ključna prvina zagotavljanja kakovosti bivanja, javnega zdravja, varstva okolja in družbene enakosti in povezanosti v urbanem okolju. Govorili bodo o pomenu javnega prostora in izzivih, ki jih v načrtovanju, urejanju in rabi javnega prostora sprožajo podnebne spremembe, cilji trajnostnega razvoja, urbana regeneracija in nove potovalne in bivanjske prakse.

Pred poletjem smo obravnavali že štiri teme: Trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in podnebne spremembe, Varstvo okolja, varovalno načrtovanje in prostorsko načrtovanje, Trajnostno upravljanje z vodo v urbanem prostoru, Kako trajnostna mobilnost prispeva k urejanju prostora?. 

Predavanja so dostopna na spletni strani Mreže za prostor.

Več informacij in prijava so na voljo tukaj.

Vir: Mreža za prostor