Seminar Power on competences

Training for life Albania (skupaj s partnerskimi organizacijami iz Italije, Romunije, Kosova, Slovenije in Bulgarije) organizira seminar Power on competences na temo medvrstniškega učenja preko multimedijskih orodji.

Seminar bo mladinske delavce opremil z znanji in kompetencami za delo z mladino iz ogroženih okolj na nacionalni in mednarodni ravni ter z veščinami, kot so osnove kamere, animacije in montaže. Projekt bo udeležencem pokril stroške namestitve in delno tudi potne stroške. Potekal bo od 20. – 27. 9. 2021 v Durresu v Albaniji.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Together for life