Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2019/2020 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2019/2020.

Izbran vlagatelj bo prejel sofinanciranje v bruto višini:

  • 2.666,67 EUR (bruto) mesečno za življenjske stroške za 12 mesecev;
  • do največ 1.600,00 EUR (bruto) enkratno za povratne potne stroške.

Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 269. javni razpis).

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Rok za oddajo prijave je 29. marec 2019