Spletna stran, ki ponuja vse informacije o poklicni poti in izobraževanju

Čeprav je čas počitnic in z njimi povezanih aktivnosti, je med nami veliko takšnih, ki razmišljajo, kam in kako naprej. Vprašanja “Kateri poklic me zanima?”, “Kakšno izobrazbo potrebujem za delovanje na določenem področju?” in “Kje lahko dobim vse  informacije?” nas spreletavajo v času, ko se odločamo za nadaljevanje izobrazbe ali poklica.

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja boš na enostaven način našel/-a na spletni strani www.mojaizbira.si, katere glavni cilj je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca. 

Snovalci so jo ustvarili ravno v namen lažje poklicne orientacije v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem.

Spletna stran ponuja:

  • seznam poklicev,
  • seznam šol in fakulet,
  • nasvete, kako izbrati poklic;
  • nasvete, kako izbrati pravo šolo za poklic, ki te zanima;
  • štipendije, ki so na voljo;
  • priročnik Moja kariera, kjer so zbrane informacije, kako voditi pot v različnih življenskih obdobjih;
  • elektronski Vprašalnik o poklicni poti: pripomoček pri kariernem odločanju učencev v 9. razredu osnovne šole;
  • vse koristne povezave za šolanje in karierno pot.

Spletno stran lahko obiščete tukaj.